CommOff
Drie-vuldigheid: De ziel, het verstand, het lichaam
 
 
 

 

BENADERINGEN 
 
 
 

Bedrijven en individuen die zich in hun bestaan op een kruispunt bevinden en hulp inroepen om de meest geschikte beslissingen te nemen in hun vooruitzichten en een pad willen bewandelen die de persoonlijke en professionele groei verder mogelijk maken. 

De vier benaderingen richten zich ook op het aanpakken van dilemma's, die zich op persoonlijk en professioneel vlak manifesteren, dit zowel voor individuen als bedrijven. 

Systeem-Analytisch

Deze benadering richt zich op mensen en bedrijven, vaak kleine bedrijven die bij elkaar op onbegrip stuiten. Deze aanpak garandeert succes dankzij het verwerven van inzicht.

Dynamisch-Gedrag

Deze benadering wordt het best toegepast in bedrijven of met individuen die zeer competitief ingesteld zijn. Waarbij de competitie de waarborg is van het voortbestaan van het bedrijf. Het individu blijkt zeer stressbestendig en wordt er beter van.

Cognitief-Relationeel

Deze benadering vindt zijn wortels bij managers, afdelingschefs, teamleiders. Bij hogere kaderleden wordt dit als een succesverhaal bekrachtigd.

Counseling
 
Voor alle individuen en bedrijven die bij zichzelf waarnemen dat persoonlijke en professionele wijzigingen de vereiste zijn, om vooruitgang en groei in de toekomst verder te bereiken.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2008 CommOff sp.®